DOMOV
Individualno svetovanje

1. Ozaveščanje

S pogovorom zaznam in pomagam ozavestiti težavo, s katero se je človek, ki je prišel na terapijo, pripravljen soočiti. Z mnogimi osebnimi težavami in blokadami se ljudje sprva niso pripravljeni soočati, saj jih že sama težava hudo pesti. Ko uvidijo v ozadje težave, jim ponavadi postane še težje, še bolj boli.

2. Sprostitev blokade


Prav zaradi teh stisk je potrebno vključiti drugi del obravnavne metode sproščanja čustvenih napetosti. Ljudi poučim o teh metodah zato, da si lahko sami pomagajo. Zato, da sprostijo bolečino

3. Proces preoblikovanja

Proces preoblikovanja se začne takrat, ko se čustvena bolečina sprosti. Šele takrat človek prepozna svojo težavo tudi z drugega zornega kota. Takrat tudi prepozna rešitve in se odloči za spremembe.


Le vsak sam lahko naredi korak h kakovostnejšemu življenju!

Individualno svetovanjeZanikanja in dušenja čustvenih bolečin smo se naučili v otroštvu, ko smo nezavedno vedeli, katere od naših lastnih lastnosti lahko podelimo z drugimi in smo sprejeti in katere moramo skriti, saj bomo v nasprotnem primeru grajani. Temu procesu drugače rečemo oblikovanje osebnosti ali ega. Naš ego, naša osebnost pa z dozorevanjem in zorenjem vse bolj trpi in ustvarja vse več blokad. Zato je človek danes v popolni zmedi, ne razume, kaj se mu dogaja, čuti in doživlja bolečine ter je izpostavljen samim težavam. Ko tak človek pride na obravnavo, mu lahko pomagam le tako, da mu pokažem bistvo njegovega problema in ozavestim ozadje le tega. Le človek sam si lahko pomaga s tem, da naredi drugačne korake, da sprosti čustvene bolečine, ki so ga pripeljale do stanja v katerem je.

Terapije izvajam samo v svojem poslovnem prostoru na Parmovi 41, v Ljubljani.

S takim procesom samozdravljenja odkrivamo človek odkriva ter zdravi boleče dele svoje osebnosti, ki jih prej ni prepoznal in videl.V preteklosti je te bolečine zato, da bi lahko kolikor toliko kakovostno živel, moral zanikati. Zanikanje pa je ravno tisti proces, ki v nas ustvarja blokade, s tem pa telesne, čustvene in/ali mentalne težave. Zato je edini način, da pozdravimo neko svojo težavo ta, da se z njo soočimo, jo ozavestimo, sprejmemo, sprostimo in potem morda naredimo drugače od tega, kar smo bili vajeni. Le tako se lahko odpravimo na pot zdravljenja sebe in svojega življenja.

Ta proces bi bil lahko razmeroma enostaven, če se naš ego ne bi nezavedno ali zavedno upiral spremembam. Ravno zato je nemogoče napovedati, koliko časa takšno preoblikovanje traj. Odločilno v tem procesu je tudi to, ali si individualne obravnave sledijo ali pa so enkraten proces. Individualna svetovanja, ki si sledijo, omogočajo sprotno odstranjevanje blokad in hitrejši napredek.

Predhodno pa je potrebno rezervirati termin.
Cena individualne obravnave, ki traja eno uro je 50,00 € (DDV vključen)

Na individualno obravnavo se prijavim TUKAJ

 
VARJA
VARJINA SPOROČILA
KNJIGE
ČLANKI
PRIJAVA NA NOVICE
POVEZAVE

© Skrivnosti d.o.o. oblikovanje Nina Rupel
izdelava spletne strani Tomyco d.o.o.
Kazalo strani